آشنایی با تیپ بینشی ها (NT)

id, Donec ut mattis vel, libero ultricies nunc