مرور برچسب

حسی

حسی هستید یا شهودی؟ – نحوه تشخیص و ویژگی ها

حسی هستید یا شهودی؟ - نحوه تشخیص و ویژگی ها ویژگی دومی که در سیستم شخصیت شناسی mbti بررسی می شود این است که افراد چگونه اطلاعات را بدست می آورند؟ در واقع بر این اساس افراد به دو دسته شهودی (شمی) و حسی طبقه بندی می شوند. …