مرور برچسب

فکری

فکری هستید یا احساسی؟ – نحوه تشخیص و ویژگی ها

فکری هستید یا احساسی؟ - نحوه تشخیص و ویژگی ها ویژگی سومی که در سیستم شخصیت شناسی mbti بررسی می شود این است که افراد چگونه قضاوت می کنند؟ در واقع در این ویژگی بررسی می شود که افراد براساس چه معیاری تصمیم می گیرند؟ بر این اساس…