مرور برچسب

هفائستوس

هفائستوس – ویژگی هنر هفائستوس ها

هفائستوس – ویژگی هنر هفائستوس ها هفائستوس‌ خالق هنر هفائستوس‌ ها هنرمندانی هستند که برای همیشه ماندگار هستند. هنر ماندگار یعنی هنر هفائستوس‌ها. به قدری این دو نزدیک به هم هستند که می‌توان گفت: هنر در ذات هفائستوس‌ها هست. …

هفائستوس – ویژگی های شخصیت هفائستوس

هفائستوس – ویژگی های شخصیت هفائستوس هفائستوس بسیار درون‌گرا و خیال‌پرداز است؛ و در اغلب اوقات ساکت است؛ اما درون او غوغایی برپاست. فراغ عشق و نبودن معشوق برای هفائستوس الهام‌بخش است. این فراغ باعث می‌شود که هفائستوس شعرهای…

هفائستوس – کهن الگوی خلاقیت – آشنایی با هفائستوس

هفائستوس – کهن الگوی خلاقیت – آشنایی با هفائستوس هفائستوس نماد آفرینش و خلاقیت است. هفائستوس فرزند زئوس و هرا است؛ اما به دلیل نقص و معلولیت او را طرد کردند. طرد شدن هفائستوس توسط زئوس نشان می‌دهد زمانی که ارزش های…