تست آرکتایپ (کهن الگو) مردان

92

شروع تست آرکتایپ (کهن الگو) مردان

۱٫— من در کودکی با قدرت و قاطع عمل می کردم و در هر کاری را که خودم می خواستم انجام می دادم و به عبارتی خودرای و خودسر بودم.
۲٫— در کودکی فورا نیاز خود را اعلام می کردم، اگر برآورد نمی شد فریاد سر می دادم و در صورتی که برآورده می شد، لذت به حد و حصر خود را از رسیدن به مقصدم نشان می دادم و اعلام می کردم.
۳٫— در کودکی در جمع ها کمرنگ بودم، با افراد غریبه به سختی ارتباط برقرار می کردم.
۴٫— کودکی کنجکاو و موفق بودم و اغلب می درخشیدم و مایل بودم در هر زمینه ای کسب اطلاعات کنم.
۵٫— در کودکی خلاق و فعال بودم و گاهی داستان پردازی می کردم.
۶٫— کودکی فعال و پرتحرک بودم و با دوستان خود زیاد دعوا و بزن بزن می کردم.
۷٫— در کودکی بیشتر دوست داشتم در تنهایی با گِل و خمیربازی کنم و در مقابل سایر کودکان احساس بی کفایتی و کمبود اعتماد به نفس می کردم.
۸٫— کودکی بی خیال و سرخوش بودم و به خواسته های سایرین توجهی نداشتم.
۹٫— من ذاتا رهبری گروه را به عهده می گرفتم و به دنبال دستیابی به قدرت بودم.
۱۰٫— بیشتر به صورت عاطفی عمل می کردم و گاهی آنقدر خشمگین می شدم که زندگی عادی را فراموش می کردم و بدون در نظر گرفتن عواقب کار عمل می کردم و اگر کسی را دوست داشتم، از جانم مایه می گذاشتم.
۱۱٫— انطباق با سایرین برایم دشوار بود و نمی دانستم رفتار مناسب در هر جا کدام است.
۱۲٫— همه چیز را از قبل برنامه ریزی می کردم و با پشتکار زیاد به آن می رسیدم و مهم ترین هدف برایم درس خواندن و برنده شدن بود.
۱۳٫— علایق گسترده ای داشتم و زیاد از این شاخه به شاخه می پریدم.
۱۴٫— به کارهای پرتحرک علاقه داشتم و زیاد درگیر دعوا می شدم.
۱۵٫— به کارهای خلاقانه و دست ساز می پرداختم و از انرژی خشم خود برای انجام کارها استفاده می کردم و هنگام خشم، بیش از گذشته کار می کردم.
۱۶٫— در نوجوانی احساس می کردم که همانند سایرین نیستم و با آنها انطباق ندارم. اغلب عاشق بودم و به تفریح و گردش علاقه داشتم.
۱۷٫— کار برایم مهمترین بخش زندگی محسوب می شود و در کار به کسب قدرت و ثروت اهمیت می دهم.
۱۸٫— کار مورد علاقه ام کاری است که مستقیما با عواطف و احساساتم یا طبیعت سر و کار دارد.
۱۹٫— ترجیح می دهم به کاری بپردازم که به حوزه های فلسفی و فراوان مرتبط است.
۲۰٫— موقعیت عالی شغلی برایم مهم است و همیشه برای کسب دستاوردهای مادی برنامه ریزی می کنم.
۲۱٫— مدام کار یا نوع کار خود را عوض می کنم و تازگیِ کار برایم مهم است.
۲۲٫— برنامه ریزی کار برایم دشوار است و گاهی بدون فکر ریسکی می کنم که به کار و درآمدم لطمه وارد می کند.
۲۳٫— کارهای فنی و یا کارهای دستی را دوست دارم و خلق آثار دستی باعث می شود عزت نفس در من افزایش یابد.
۲۴٫— ترجیح می دهم دیگران وظیفه ای را برایم مشخص کنند، ولی زمان تفریح و استراحت کافی برایم در نظر بگیرند.
۲۵٫— رابطه ی زناشویی برای من به منزله ی نمایش قدرت است و دوست دارم بر فرد مقابل مسلط باشم.
۲۶٫— گاهی آن قدر تسخیر غریزه می شوم که بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات و حتی احساسات همسرم به فکر ارضای خود هستم.
۲۷٫— قادرم بدون ایجاد رابطه ی زناشویی زندگی کنم، اما اگر رابطه عمیق من با همسرم به رابطه ی زناشویی کشیده شود، امیال جنسی در من ظهور خواهد کرد.
۲۸٫— رابطه ی زناشویی برای من مشغله ی فکری نیست و این عمل را با برنامه ریزی قبلی انجام می دهم و گاهی در حین رابطه به فکر برنامه های کاری و زندگی خود هستم.
۲۹٫— در رابطه جنسی تنوع طلب هستم.
۳۰٫— می توانم به طور جسمانی غرق رابطه شوم و لذت ببرم.
۳۱٫— به تک همسری و وفاداری اعتقاد دارم و می توانم مدت زیادی رابطه ی جنسی نداشته باشم و فقط اگر کسی را دوست داشته باشم، با او رابطه برقرار کنم.
۳۲٫— هنگام رابطه احساس خلسه می کنم و همه چیز را از یاد می برم.
۳۳٫— وسایل رشد و پیشرفت فرزندانم را تا زمانی که از خواسته های من پیروی کنند، مهیا می کنم.
۳۴٫— نسبت به بچه های خود عواطف قوی دارم و آن را نشان می دهم، اما اولین کسانی که آماج خشم من می شوند هم آنها هستند.
۳۵٫— درون گرایی ام باعث می شود رابطه ی خوبی با فرزندانم نداشته باشم و به طور کلی آن ها مرا عبوس می دانند.
۳۶٫— به فرزندانم برای حل مشکلات به عنوان یک مشاور پند و اندرز می دهم.
۳۷٫— من به تربیت بچه ها اعتقاد زیادی ندارم و دوست دارم آنها هر کاری دوست دارند، انجام دهند.
۳۸٫— وقت زیادی را با بچه هایم می گذرانم و دوست دارم بچه هایم همیشه دور و برم باشند، با آنها کشتی می گیرم و رابطه بدنی ایجاد می کنم.
۳۹٫— در عین داشتن علاقه به فرزندان، توانایی بیان و ابراز احساس به آنها را ندارم.
۴۰٫— قول هایی که به فرزندانم می دهم فراموش می کنم، ولی در ارتباط برای آنها جذاب هستم.
۴۱٫— فردی با اعتماد به نفس هستم و نیاز دارم کنترل اوضاع همیشه در دست من باشد.
۴۲٫— اغلب افراد، مرا فردی عاطفی و گاهی تند می دانند.
۴۳٫— من فردی تنها، درون گرا و فلسفی هستم.
۴۴٫— فردی منطقی و با پشتکار هستم.
۴۵٫— من فردی جذاب، محبوب، با قدرت بیان هستم.
۴۶٫— من فردی قوی، شجاع، لوطی و عاشق هستم.
۴۷٫— فردی خلاق و درون گرا هستم، اما گاهی خود را بی ارزش می شمارم و از جمع کناره گیری می کنم.
۴۸٫— من فردی با رفتار های متضاد، آزاد و رها از قید و بند و عاشق هستم.
۴۹٫— برای من کار، قدرت و ثروت مهمترین هدف زندگی است.
۵۰٫— عقیده دارم هیچ چیز نباید مانع به دست آوردن خواسته ی انسان شود.
۵۱٫— عقیده دارم انسان باید بیشتر به درون خود بپردازد.
۵۲٫— از نظر من مهمترین چیز در زندگی رعایت قانون و نظم و ترتیب است.
۵۳٫— باور دارم که در زندگی باید منعطف بود و گرفتار تعهد بلند مدت نشد.
۵۴٫— رفاقت آنقدر ارزش دارد که گاهی خود را برای رفیق به خطر اندازیم.
۵۵٫— عقیده دارم در ناملایمات زندگی باید جای امن داشته باشم تا دور از هیاهوی زندگی به کار بپردازم و خود را در کار غرق کنم.
۵۶٫— عقیده دارم هیچ کاری جذاب تر از گردش در طبیعت و پرداختن به امور معنوی نیست.
۵۷٫— در اوج قله های موفقیت کاری و پولی باشم و کنترل زندگی خود و کسانی را که برایم مهم هستند، در دست من باشد.
۵۸٫— قدرتمند باشم و از هر که در گذشته به من بدی کرده است، انتقام گرفته باشم و جبران محبت دیگران را کرده باشم.
۵۹٫— در تنهایی خود به مکاشفه در دنیای درونم بپردازم و کسی مزاحمم نشود.
۶۰٫— نفر اول و محبوبترین باشم و همه جا تشویقم کنند.
۶۱٫— کارهای خلاقانه، انرژی بخش و جذاب انجام دهم یا سفر کنم و آدم های جدیدی ببینم.
۶۲٫— توانایی پیروزی در زد و خورد های بدنی به منظور حمایت از افراد مهم در زندگی ام را داشته باشم.
۶۳٫— در کارگاه شخصی خود و در تنهایی کاری را که دوست دارم انجام دهم و کسی مرا کنترل نکند.
۶۴٫— به گردش در طبیعت و لذت بردن مشغول باشم و دغدغه ای نداشته باشم.

92
نظر خود را جاودانه کنید :

avatar
42 تعداد نظرات
50 تعداد پاسخ ها به نظرات
107 Followers
 
نظرات دارای بیشترین پاسخ
داغ ترین نظرات
40 تعداد نظردهنده ها
محمد خیرآبادیمحمودمحمد محمدی1444بحیی آبروم جدیدترین نظردهنده ها
  خبرم کن اگر ...  
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین لایک
خبرم کن اگر
محمود
مهمان
محمود

هفا ۲۲
زئوس ۲۲
آپولو ۱۹
هادس ۱۵
دیونوسوس ۱۴
هرمس ۱۵
پوزیدون ۱۳
آرس ۱۱

محمد محمدی
مهمان
محمد محمدی

آپولو
۲۶ از ۳۲
هرمس
۲۳ از ۳۲
آرس
۲۲ از ۳۲
زئوس
۲۱ از ۳۲
دیونوسوس
۱۸ از ۳۲
هادس
۱۸ از ۳۲
پوزیدون
۱۸ از ۳۲
هفائستوس
۱۳ از ۳۲

1444
مهمان
1444

salam

آپولو
۲۶ از ۳۲
زئوس
۲۵ از ۳۲
آرس
۲۴ از ۳۲
هرمس
۱۹ از ۳۲
پوزیدون
۱۵ از ۳۲
هادس
۱۲ از ۳۲
هفائستوس
۱۱ از ۳۲
دیونوسوس
۷ از ۳۲

nazaretoon >?

بحیی آبروم
مهمان
بحیی آبروم

سلام،آپولو۲۶
همفائستوس۲۴
هدس۲۳
دیونوسوس۲۱
پوزیدون۱۹
آرس۱۳
زئوس۱۳
هرمس۱۰
نتیجه تس mbti هم istj

امیر عباسی
مهمان
امیر عباسی

سلام . سپاسگزارم

وحید
مهمان
وحید

سلام
زئوس ۲۳
اپولو ۲۲
پوزیورون ۲۰
دیونوسوس ۲۰
هفایستوس ۱۸
ارس ۱۷
هرمس ۱۶
هادس ۱۱

سعید
مهمان
سعید

سلام و تشکر از زحماتتون

دیونوسوس
۱۸ از ۳۲
هفائستوس
۱۸ از ۳۲
آرس
۲۳ از ۳۲
هرمس
۲۶ از ۳۲
آپولو
۲۷از ۳۲
هادس
۱۲ از ۳۲
پوزیدون
۱۷ از ۳۲
زئوس
۲۲ از ۳۲

سعید
مهمان
سعید

سلام
امتیازات من این بود:

دیونوسوس ۱۳
هفائستوس ۱۷
آرس ۱۵
هرمس ۱۷
آپولو ۱۹
هادس ۱۹
پوزیدون ۲۰
زئوس ۱۷

تنها
مهمان
تنها

سلام و خسته نباشید
تحلیلتون چیه؟

دیونوسوس
۱۸ از ۳۲
هفائستوس
۲۳ از ۳۲
آرس
۱۰ از ۳۲
هرمس
۷ از ۳۲
آپولو
۱۲ از ۳۲
هادس
۲۶ از ۳۲
پوزیدون
۱۷ از ۳۲
زئوس
۵ از ۳۲

تنها
مهمان
تنها

تیپ شخصیتیم هم infp هست استاد

علی رضا
مهمان
علی رضا

سلام مجدد.
اینم نتایج mbti.لطفا این رو هم لحاظ کنید.
برونگرایی ۱۳
درونگرایی ۲۴
حسی ۴
شهودی ۲۲
منطقی ۵
احساسی ۲۰
منظبط ۱۷
معطف‌۱۳

علی رضا
مهمان
علی رضا

سلام.
دیونوسوس ۱۶
هفائستوس ۱۴
ارس ۱۴
هرمس۱۷
اپولو ۱۴
هادس ۱۹
پوزیدون ۱۵
زئوس ۱۷
لطفا راهنمایی کنید

رضا
مهمان
رضا

دیونوسوس ۵ هفائستوس ۱۸ آرس ۱۴ هرمس۱۵ آپولو۲۰ هادس۱۹ پوزیدن۱۸ زئوس۲۷

peyman
مهمان
peyman

دیونوسوس
۲۲ از ۳۲
هفائستوس
۲۴ از ۳۲
آرس
۲۲ از ۳۲
هرمس
۲۰ از ۳۲
آپولو
۱۹ از ۳۲
هادس
۲۱ از ۳۲
پوزیدون
۱۷ از ۳۲
زئوس
۱۶ از ۳۲

پویان
مهمان
پویان

جناب خیرآبادی باسلام، بنده هرمس رو ۳۲ شدم….بعد هادس ۲۸….آرس ۲۷……هفائستوس ۲۵…….و غیر از آپولو که ۱۶ بود همه در محدوده اغراق بود

حسين مرادي
مهمان
حسين مرادي

تست ارکتایپ مردان بسیار جالب و به نظرم درست بود .سپاس از زحمات شما .

احمد سعیدی
مهمان
احمد سعیدی

سلام و تشکر از زحماتتون

دیونوسوس
۲۲ از ۳۲
هفائستوس
۱۷ از ۳۲
آرس
۲۳ از ۳۲
هرمس
۲۱ از ۳۲
آپولو
۱۷ از ۳۲
هادس
۱۷ از ۳۲
پوزیدون
۲۱ از ۳۲
زئوس
۲۰ از ۳۲

aMIR
مهمان
aMIR

سلام
دیونوسوس
۲۴ از ۳۲
هفائستوس
۱۸ از ۳۲
آرس
۲۴ از ۳۲
هرمس
۲۹ از ۳۲
آپولو
۱۹ از ۳۲
هادس
۲۶ از ۳۲
پوزیدون
۲۲ از ۳۲
زئوس
۲۰ از ۳۲

یوسف
مهمان
یوسف

دیونوسوس
۲۱ از ۳۲
هفائستوس
۱۵ از ۳۲
آرس
۲۰ از ۳۲
هرمس
۲۲ از ۳۲
آپولو
۲۳ از ۳۲
هادس
۱۵ از ۳۲
پوزیدون
۱۵ از ۳۲
زئوس
۲۴ از ۳۲

شروین
مهمان
شروین

مطالب و نتایج ارائه شده بسیار الهام بخش و موثر است سپاسگذار خواهم بود به دو مورد زن و مرد که با همین آدرس email ثبت شده توجه و مقایسه بفرمائید
مرد:

برونگرایی
۱۸ از ۳۵

درونگرایی
۱۳ از ۳۴

حسی
۱۲ از ۲۸

شهودی
۱۵ از ۲۷

منطقی
۱۶ از ۳۱

احساسی
۱۰ از ۲۱

منضبط
۱۶ از ۲۸

معطف
۱۰ از ۳۱

دیونوسوس
۱۸ از ۳۲

هفائستوس
۱۸ از ۳۲

آرس
۱۹ از ۳۲

هرمس
۱۸ از ۳۲

آپولو
۲۰ از ۳۲

هادس
۲۰ از ۳۲

پوزیدون
۱۵ از ۳۲

زئوس
۱۰ از ۳۲

زن:
برونگرایی

۱۸ از ۳۵

درونگرایی

۱۳ از ۳۴

حسی

۱۲ از ۲۸

شهودی

۱۲ از ۲۷

منطقی
۱۶ از ۳۱

احساسی
۴ از ۲۱

منضبط
۲۰ از ۲۸

معطف
۱۰ از ۳۱

آتنا
۱۶ از ۵۲

آرتمیس
۲۹ از ۵۲

آفرودیت
۳۳ از ۵۲

پرسفون
۲۱ از ۵۲

دیمیتر
۱۷ از ۵۲

هرا
۲۶ از ۵۲

هستیا
۲۳ از ۵۲

امیرحسین آذرنیوشان
مهمان
امیرحسین آذرنیوشان

دیونوسوس
۱۶ از ۳۲
هفائستوس
۹ از ۳۲
آرس
۱۹ از ۳۲
هرمس
۱۶ از ۳۲
آپولو
۲۲ از ۳۲
هادس
۱۳ از ۳۲
پوزیدون
۲۱ از ۳۲
زئوس
۲۱ از ۳۲

من ۳۰ سال دارم و الان به نتیجه رسیدم که باید توی انتخاب شغلم ، تجدید نظر کنم ، من مهندس ساختمان هستم و فشار عصبی زیادی در کار بهم وارد میشه و فکر میکنم به اندازه زحمتی که میکشم ، موفقیت مالی کسب نمیکنم ، به این فکر افتادم که شاید شغل مناسبی برای خودم انتخاب نکردم و دوست دارم اگر اینطور هست سریعا در جهت انتخاب شغل دیگری اقدام کنم

NEO H.
مهمان
NEO H.

دیونوسوس
۱۹ از ۳۲
هفائستوس
۱۸ از ۳۲
آرس
۲۵ از ۳۲
هرمس
۲۰ از ۳۲
آپولو
۲۷ از ۳۲
هادس
۱۱ از ۳۲
پوزیدون
۱۲ از ۳۲
زئوس
۲۶ از ۳۲

علی ت
مهمان
علی ت

دیونوسوس
۲۱ از ۳۲
هفائستوس
۱۹ از ۳۲
آرس
۱۷ از ۳۲
هرمس
۱۷ از ۳۲
آپولو
۱۸ از ۳۲
هادس
۲۱ از ۳۲
پوزیدون
۱۹ از ۳۲
زئوس
۱۷ از ۳۲

Mohammad
مهمان
Mohammad

سلام
نظرتون درباره این نتایج آرکتایپ چیه:
دیونوسوس ۱۶
هفائستوس ۱۳
آرس ۱۹
هرمس ۱۰
آپولو ۲۲
هادس ۱۰
پوزیدون ۲۰
زیوس ۱۹

یاسر
مهمان
یاسر

سلام خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی میشه لطف کنید نتایج تست منو تحلیل کنید ممنون میشم
دیونوسوس
۲۰ از ۳۲
هفائستوس
۱۹ از ۳۲
آرس
۱۹ از ۳۲
هرمس
۱۵ از ۳۲
آپولو
۲۲ از ۳۲
هادس
۱۸ از ۳۲
پوزیدون
۲۱ از ۳۲
زئوس
۱۷ از ۳۲

مصطفی
مهمان
مصطفی

دیونوسوس
۱۳ از ۳۲
هفائستوس
۲۰ از ۳۲
آرس
۲۰ از ۳۲
هرمس
۲۲ از ۳۲
آپولو
۲۰ از ۳۲
هادس
۱۵ از ۳۲
پوزیدون
۲۶ از ۳۲
زئوس
۲۹ از ۳۲
لطفا نظر خودتون رو در مورد نتایج تست آرکتیپ من هم بفرمایید.

آرمین
مهمان
آرمین

سلام خسته نباشید میشه نتایج تست منو تحلیل کنید
دیونوسوس ۱۹ از ۳۲
هفائستوس ۱۶ از ۳۲
آرس ۲۳ از ۳۲
هرمس ۲۲ از ۳۲
آپولو ۲۴ از ۳۲
هادس ۲۵ از ۳۲
پوزیدون ۱۹ از ۳۲
زئوس ۲۰ از ۳۲

برونگرایی ۴ از ۳۵
درونگرایی ۲۷ از ۳۴
حسی ۲۷ از ۳۴
شهودی ۱۷ از ۲۷
منطقی ۲۵ از ۳۱
احساسی ۶ از ۲۱
منضبط ۲۴ از ۲۸
معطف ۵ از ۳۱

شاهین شریف
مهمان
شاهین شریف

دیونوسوس
۲۱ از ۳۲
هفائستوس
۱۹ از ۳۲
آرس
۱۶ از ۳۲
هرمس
۲۷ از ۳۲
آپولو
۱۸ از ۳۲
هادس
۲۰ از ۳۲
پوزیدون
۲۱ از ۳۲
زئوس
۱۸ از ۳۲

پیشاپیش ممنون از تحلیل و محتوای کاربدی .سپاس

P.b
مهمان
P.b

سلام میشه نتایج تست منو برسی کنید
دیونوسوس ۱۴
هفائستوس ۲۰
ارس ۱۵
هرمس ۱۴
آپلو ۲۹
هادس ۲۱
پوزیدون ۲۰
زئوس ۲۱

هامون
مهمان
هامون

سلام،
متاسفانه وب سایت ایراد داره و در مورد ننوهء جمع زدن عدد امتیازها اشاره نشده
امیدوارم اصلاح کنید و به وقت دیگران احترام بذارید.

همایون خلیلی
مهمان
همایون خلیلی

همایون خلیلی
سلام خوبید؟ میشه نتایج تست منو بررسی کنید
دیونوسوس ۱۸ از ۳۲
هفائستوس ۲۰ از ۳۲
ارس ۱۸ از ۳۲
هرمس ۱۱ از ۳۲
آپولو ۲۲ از ۳۲
هادس ۲۲ از ۳۲
پوزیدون ۲۱ از ۳۲
زئوس ۱۶ از ۳۲

برونگرایی ۱۰ از ۳۵
درونگرایی ۲۱ از ۳۴
حسی ۱۴ از ۲۸
شهودی ۱۲ از ۲۷
منطقی ۲۴ از ۳۱
احساسی ۳ از ۲۱
مضبط ۲۶ از ۲۸
معطف ۱ از ۳۱

همایون خلیلی
مهمان
همایون خلیلی

سلام خوبید؟ میشه نتایج تست منو بررسی کنید
دیونوسوس ۱۸ از ۳۲
هفائستوس ۲۰ از ۳۲
ارس ۱۸ از ۳۲
هرمس ۱۱ از ۳۲
آپولو ۲۲ از ۳۲
هادس ۲۲ از ۳۲
پوزیدون ۲۱ از ۳۲
زئوس ۱۶ از ۳۲

برونگرایی ۱۰ از ۳۵
درونگرایی ۲۱ از ۳۴
حسی ۱۴ از ۲۸
شهودی ۱۲ از ۲۷
منطقی ۲۴ از ۳۱
احساسی ۳ از ۲۱
مضبط ۲۶ از ۲۸
معطف ۱ از ۳۱

محمدرضا
مهمان
محمدرضا

برونگرایی ۱۷از ۳۵
درونگرایی۱۵از ۲۴
حسی ۲۰از ۲۸
شهودی ۷از ۲۷
منطقی ۲۲ از ۳۱
احساسی ۳ از۲۱
منضبط ۲۴ از ۲۸
معطف ۶ از ۳۱
آرکاتایپ
دیونوس ۱۷ از۳۲
هفاتستوس ۲۰ از۳۲
آرس ۲۶ از ۳۲
هرمس ۲۱ از ۳۲
آپولو ۲۳ از ۳۲
هادس ۱۶ از ۳۲
پوزیدون ۱۹ از ۳۲
زئوس ۲۶ از ۳۲

احمد
مهمان
احمد

سلام. ممنون از سایت خوبتون. میشه یه تحلیل کنید نتیجه آزمونی رو که دادم.
دیونوسوس
۱۳ از ۳۲
هفائستوس
۱۳ از ۳۲
آرس
۲۱ از ۳۲
هرمس
۱۸ از ۳۲
آپولو
۲۱ از ۳۲
هادس
۱۲ از ۳۲
پوزیدون
۱۲ از ۳۲
زئوس
۱۴ از ۳۲

احمد
مهمان
احمد

سلام، وقت بخیر
نظرتون رو می خواستم بدونم، در حال حاضر شغلم هم در فناوری اطلاعات بانک به عنوان برنامه نویس هستم در صورتی که دوست دارم کار شخصی خودم را برای درآمد بیشتر داشته باشم، در رابطه عاطفی هم می خواستم نظرتون رو بپرسم که چه تیپ شخصیتی برای ازدواج با من مناسب است.

estj
——-

برونگرایی ۲۴ از ۳۵
درونگرایی ۱۰ از ۳۴
حسی ۱۶ از ۲۸
شهودی ۱۳ از ۲۷
منطقی ۱۸ از ۳۱
احساسی ۶ از ۲۱
منضبط ۲۳ از ۲۸
معطف ۴ از ۳۱
——–
آرکیتایپ

دیونوسوس ۱۵ از ۳۲
هفائستوس ۲۰ از ۳۲
آرس ۱۸ از ۳۲
هرمس ۱۹ از ۳۲
آپولو ۲۴ از ۳۲
هادس ۲۰ از ۳۲
پوزیدون ۲۲ از ۳۲
زئوس ۱۸ از ۳۲

امیدبخش
مهمان
امیدبخش

سلام
ممنون از آزمونی که قرار دادید اگه امکان داره آزمون بنده هم تحلیل بشه.
دیونوسوس ۱۹
هفائستوس ۱۵
آرس ۱۵
هرمس۲۳
آپولو ۱۷
هادس۱۵
پوزیدون ۲۱
زئوس ۱۴

اصغراصغری
مهمان
اصغراصغری

باسلام؛
بااین نمرات حاصله،پیشنهادتون برای بنده چی هست ؟
دیونوسوس
۱۸ از ۳۲
هفائستوس
۲۹ از ۳۲
آرس
۲۱ از ۳۲
هرمس
۱۱ از ۳۲
آپولو
۲۴ از ۳۲
هادس
۱۴ از ۳۲
پوزیدون
۱۶ از ۳۲
زئوس
۲۲ از ۳۲

فرهاد
مهمان
فرهاد

سلام خواسم بپرسم با توجه به نتیجه تستسی ه من زدم تیپ شخصیتی من چه چیزی هستش ؟
ممنونم

amin
مهمان
amin

سلام وقت بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه
لطف می کنید با توجه نه نتیجه ازمون بنده تحلیل تون رو بفرمایید ممنونم از شما
دیونوسوس ۲۵
هفائستوس۲۵
آرس ۱۹
هرمس ۲۰
آپولو ۲۲
هادس ۲۸
پوزیدون ۲۵
زئوس ۲۱
امکان

Alireza
مهمان
Alireza

دیونوسوس

۱۹ از ۳۲

هفائستوس

۲۰ از ۳۲

آرس

۱۷ از ۳۲

هرمس

۱۱ از ۳۲

آپولو

۱۶ از ۳۲

هادس

۲۳ از ۳۲

پوزیدون

۱۷ از ۳۲

زئوس

۱۲ از ۳۲

سلام خسته نباشید . این نتیجه آزمون من هست.
امکانش هست راهنمایی کنید ؟

فرهاد
مهمان
فرهاد

با عرض ادب و احترام .نتایج آزمون بنده از این قرار شد
دیونوسوس۱۵
هفائستوس ۲۳
آرس ۲۴
هرمس ۲۲
آپولو ۲۵
هادس ۲۵
پوزیدون ۱۹
زئوس ۱۱
امکان راهنمایی و مشاوره هست ؟
سپاسگزارم

یوسف
مهمان
یوسف

سلام اینم نمراتم
دیونوسوس ۱۹
هفائستوس ۲۲
آرس ۱۹
هرمس ۲۴
آپولو ۲۱
هادس ۱۸
پوزیدون ۲۲
زئوس ۲۲

یوسف
مهمان
یوسف

سلام اونطور که مشخصه من کلا باید زندگیمو تغییر بدم هیچی سر جاش نیست همه اش اغراق شده…..

Phasellus pulvinar venenatis, elit. tristique et, risus accumsan vel, ipsum ultricies ut