مرور رده

شخصیت‌شناسی آرکتایپ

هفائستوس – ویژگی هنر هفائستوس ها

هفائستوس – ویژگی هنر هفائستوس ها هفائستوس‌ خالق هنر هفائستوس‌ ها هنرمندانی هستند که برای همیشه ماندگار هستند. هنر ماندگار یعنی هنر هفائستوس‌ها. به قدری این دو نزدیک به هم هستند که می‌توان گفت: هنر در ذات هفائستوس‌ها هست. …
ادامه مطلب ...

هفائستوس – ویژگی های شخصیت هفائستوس

هفائستوس – ویژگی های شخصیت هفائستوس هفائستوس بسیار درون‌گرا و خیال‌پرداز است؛ و در اغلب اوقات ساکت است؛ اما درون او غوغایی برپاست. فراغ عشق و نبودن معشوق برای هفائستوس الهام‌بخش است. این فراغ باعث می‌شود که هفائستوس شعرهای…
ادامه مطلب ...

هفائستوس – کهن الگوی خلاقیت – آشنایی با هفائستوس

هفائستوس – کهن الگوی خلاقیت – آشنایی با هفائستوس هفائستوس نماد آفرینش و خلاقیت است. هفائستوس فرزند زئوس و هرا است؛ اما به دلیل نقص و معلولیت او را طرد کردند. طرد شدن هفائستوس توسط زئوس نشان می‌دهد زمانی که ارزش های…
ادامه مطلب ...

زئوس‌ – آشنایی با ویژگی های زئوس در کسب و کار – قسمت دوم

زئوس‌ – آشنایی با ویژگی های زئوس در کسب و کار – قسمت دوم زئوس در کسب و کار به کارمندانشان به دید ابزار رشد و توسعه نگاه می‌کنند. احساسات در کسب و کار زئوس جایی ندارد. آنها ممکن است به کارمندان خود هدیه ، تشویقی و ... بدهند…
ادامه مطلب ...

زئوس‌ – آشنایی با ویژگی های زئوس در کسب و کار – قسمت اول

زئوس‌ – آشنایی با ویژگی های زئوس در کسب و کار – قسمت اول زئوس ‌ها به افراد ضعیف‌تر از خود کمک می‌کنند. مشاوره می‌دهند تا رشد کنند البته به شرطی که احساس کنند شما رقیب‌اش نیستید و نمی‌توانید با او رقابت کنید. این کمک…
ادامه مطلب ...

زئوس خدای خدایان – آشنایی با زئوس قسمت ۲

زئوس خدای خدایان - آشنایی با زئوس قسمت 2 نمادهای زئوس: زئوس دارای دو نماد است. یکی رعد و برق و دیگری عقاب. عقاب به این معناست که او همه چیز را زیرنظر دارد و دوست دارد بر همه امور مسلط باشد. اگر ناهماهنگی ببیند یا بخواهد کسی را جریمه…
ادامه مطلب ...